Sustainable Energy Investment Forums

27. september 2022
Energiatõhususe rahastamise riiklik ümarlaud Eestis
📍 Radisson Blu Hotel Olümpia, Liivalaia  33, 10118  Tallinn

Euroopa Komisjon korraldab  koostöös  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga esimese Riikliku energiatõhususe finantseerimise ümarlaua, mis toimub teisipäeval, 27. septembril 2022 Tallinnas.

Selle riikliku ümarlaua korraldamise eesmärk on edendada peamiste Eesti sidusrühmade vahelist dialoogi selle üle, kuidas parandada juurdepääsu erasektori rahastamisele jätkusuutlike energiatõhususe investeeringute jaoks, ning aidata Eestil saavutada oma riikliku energia- ja kliimakava ning pikaajalise renoveerimise strateegia eesmärgid teel kliimaneutraalsuse poole aastaks 2050.

Üritusel osalemine toimub ainult kutsega. Ümarlaud kestab ühe päeva ning koosneb ettekannetest ning töötubadest neljas teemarühmas, et koostada soovitused konkreetseteks meetmeteks järgmistes valdkondades:

1: Kodude renoveerimise laiendamine

2: Energiatõhususe investeeringud avalikus sektoris: projekti arendamine ja rahastamine

3: Energiatõhusus ettevõtetes

4: Finantssektori kaasamine

Päevakord

Speakers

No items found.
Sustainable Energy Investment Forums

National Roundtable on Financing Energy Efficiency in Estonia

27 September 2022
Energiatõhususe rahastamise riiklik ümarlaud Eestis
📍 Radisson Blu Hotel Olümpia, Liivalaia  33, 10118  Tallinn

The European Commission, in partnership with the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, is organising a first National Roundtable on Financing Energy Efficiency in Estonia, which will take place in Tallinn on Tuesday, 27 September 2022.

The objectives of this national roundtable are to foster dialogue between key Estonian stakeholders on how to improve access to private finance for sustainable energy efficiency investments, and to help Estonia achieve its National Energy and Climate Plan and Long-term Renovation Strategy targets on its path to climate neutrality by 2050.

Participation in the event is by invitation only. The roundtable will be interactive with plenary sessions and four topic groups to provide recommendations for concrete actions in the following areas:

1: Scaling up home renovation

2: Energy Efficiency investments in public assets: project development and financing

3: Energy efficiency in businesses

4: Engagement of the financial sector

Agenda

Speakers

No items found.