Sustainable Energy Investment Forums

Druga nacionalna okrogla miza o financiranju energetske u─Źinkovitosti

24. maj 2023
Druga nacionalna okrogla miza o financiranju energetske u─Źinkovitosti

Venue: Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana

Organizator: Evropska komisija v sodelovanju z Institutom Jo┼żef Stefan ÔÇô Centrom za energetsko u─Źinkovitost, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in ┼íport in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Sodelovanje

Klju─Źni ┬áslovenski dele┼żniki (osebno povabilo), predstavniki Evropske komisije, ┬ápredstavniki ministrstev in lokalne samouprave, javnih in poslovnih bank, ┬ázavarovalnic, stanovanjskega sektorja, gospodarstva, podjetij za energetske ┬ástoritve, energetskih agencij, podpornih organizacij, energetskih svetovalcev, ┬áraziskovalcev in nevladnih organizacij.

Cilj

Cilj te druge nacionalne okrogle mize je spodbuditi dialog med klju─Źnimi slovenskimi dele┼żniki o tem, kako izbolj┼íati dostop do javnih in zasebnih finan─Źnih sredstev za trajnostne ┬áinvesticije v javnem in stanovanjskem sektorju ter gospodarstvu, ki so ┬ápotrebne za doseganje ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega na─Źrta ┬áter Dolgoro─Źne strategije energetske prenove stavb do leta 2050, in sicer ob ┬ápodpori Kohezijskega sklada ter v okviru Na─Źrta za okrevanje in odpornost v ┬áobdobju 2021ÔÇô2027. ┬áOrganizira ga Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) v okviru pobude Sustainable Energy Investment Forums, ki je financirana v okviru programa EU Obzorje 2020. Gradivo s prve okrogle mize je na voljo na spletu: javne konference foruma SEI in nacionalne okrogle mize (europa.eu).

Druga okrogla miza bo interaktivna s plenarnimi zasedanji in dvema tematskima skupinama, na katerih bo podana priporo─Źila za konkretne ukrepe na naslednjih podro─Źjih:

Tematska skupina A: Financiranje energetske u─Źinkovitosti v stanovanjskem sektorju,

Tematska skupina B: Financiranje energetske u─Źinkovitosti in integriranih obnovljivih virov energije v trgovini in industriji.

Mre┼żenje

Odmor za kavo in kosilo sta prilo┼żnost za mre┼żenje udele┼żencev na kraju samem.

Program

Speakers

No items found.
Sustainable Energy Investment Forums

Second National Roundtable on Financing Energy Efficiency in Slovenia

24 May 2023
Druga nacionalna okrogla miza o financiranju energetske u─Źinkovitosti

Venue: Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana

ÔÇŹThis SEI Forums roundtable is organised by the European Commission in partnership with Jo┼żef Stefan Institute Energy Efficiency Centre, the Ministry of Environment, Climate and Energy, the Ministry of Economy, Sport and Tourism, and the Ministry of Cohesion and Regional Development

Participation

Key Slovenian stakeholders upon personal invitation, representatives of the European Commission, representatives of ministries and local government, public and commercial banks, insurance companies, buildings/industry/service sector, energy service companies, energy agencies, business support organisations, energy advisors, researchers, and NGOs.

Objective

The objective of this second national roundtable is to foster dialogue between key Slovenian stakeholders on how to improve access to private finance for sustainable energy efficiency investments, helping Slovenia to achieve its National Energy and Climate Plan and Long-term Renovation Strategy targets on its path to climate neutrality by 2050, with the support of Cohesion Fund and the Recovery and Resilience Facility in the 2021-2027 period. It is organised by the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) in the frame of the Sustainable Energy Investment Forums initiative, funded under the EU Horizon 2020 programme. Materials from the first roundtable are available online: SEI forum public conferences and national roundtables (europa.eu).

The second roundtable will be interactive with plenary sessions and two topic groups to provide recommendations for concrete actions in the following areas:

Topic group A: Financing energy efficiency in the residential sector,

Topic group B: Financing energy efficiency and integrated renewables in commerce and industry.

Networking

Coffee and lunch breaks, courtesy of the organizers, will offer networking opportunity for onsite participants.

Program

Speakers

No items found.