ELENA Roadshow

Stockholm, Sverige

5 december 2023
ELENA Roadshow Stockholm

Europeiska investeringsbanken (EIB) anordnar ett informationsmöte om sitt bidragsprogram ELENA den 5 december 2023 i Stockholm, Sverige.

Plats: EU-kommissionen/European House (Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm)

ELENA tillhandahÄller tekniskt stöd för att utveckla investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i byggnader samt för att stödja hÄllbara stadstransporter.

EIB anordnar en serie evenemang för att ge mer information om hur Elena fungerar och hur medlemslÀnderna kan dra nytta pÄ alla nivÄer - nationellt, regionalt och lokalt - av detta lÄngsiktiga stöd. Dessa informationsmöten kommer att förklara hur du kan ansöka om ett ELENA-bidrag, vilken typ av investeringsprogram som Àr stödberÀttigade och ge konkreta exempel frÄn pÄgÄende projekt.

Evenemangen kommer att Àga rum i EU:s 27 medlemsstater.

TrÀffa vÄra experter för praktisk vÀgledning om hur man förbereder ett framgÄngsrikt ELENA-projekt och fÄ kontakt med andra lokala likasinnade för att utbyta idéer och bilda partnerskap.

Sista anmÀlningsdag Àr den 30 november 2023.

Observera att registreringsprocessen fungerar som en ansökan om att delta i evenemanget, och godkÀnnande Àr beroende av tillgÀnglighet.

Dagordning

Speakers

No items found.
ELENA Roadshow

Stockholm, Sweden

5 December 2023
ELENA Roadshow Stockholm

The European Investment Bank (EIB) is organising an information session on its ELENA grant facility, which will be held on 5 December 2023 in Stockholm, Sweden.

Venue: EU-kommissionen/European House (Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm)

ELENA provides technical assistance to develop energy efficiency and renewable energy investments in buildings as well as to support sustainable urban transport.

The EIB is organising a series of events to give more information on how ELENA works and how Member States can benefit at all levels—nationally, regionally, locally—from this long running facility. These information sessions will explain how you can apply for an ELENA grant, what kind of investment portfolios are eligible and give concrete examples from ongoing projects.

The events will take place across the EU's 27 Member States.

Meet our experts for practical guidance on preparing a successful ELENA project and connect with other local peers to exchange ideas and form partnerships.

The registration deadline is 30 November 2023.

Please note that the registration process serves as an application to attend the event, and acceptance is subject to availability.

Agenda

Speakers

No items found.