ELENA Roadshow

Stockholm, Sverige

5 december 2023
ELENA Roadshow Stockholm

Europeiska investeringsbanken (EIB) anordnar ett informationsmöte om sitt bidragsprogram ELENA den 5 december 2023 i Stockholm, Sverige.

Plats: EU-kommissionen/European House (Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm)

ELENA tillhandahÄller tekniskt stöd för att utveckla investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i byggnader samt för att stödja hÄllbara stadstransporter.

EIB anordnar en serie evenemang för att ge mer information om hur Elena fungerar och hur medlemslÀnderna kan dra nytta pÄ alla nivÄer - nationellt, regionalt och lokalt - av detta lÄngsiktiga stöd. Dessa informationsmöten kommer att förklara hur du kan ansöka om ett ELENA-bidrag, vilken typ av investeringsprogram som Àr stödberÀttigade och ge konkreta exempel frÄn pÄgÄende projekt.

Evenemangen kommer att Àga rum i EU:s 27 medlemsstater.

TrÀffa vÄra experter för praktisk vÀgledning om hur man förbereder ett framgÄngsrikt ELENA-projekt och fÄ kontakt med andra lokala likasinnade för att utbyta idéer och bilda partnerskap.

Sista anmÀlningsdag Àr den 30 november 2023.

Observera att registreringsprocessen fungerar som en ansökan om att delta i evenemanget, och godkÀnnande Àr beroende av tillgÀnglighet.

‍

PRESENTATIONS

-  Viktigt tal : Ebba Willerström Ehrning, Fossil Free Sweden SE

-  UpptÀck ELENA: Assen Gasharov, Senior expert pÄ energi, Europeiska investeringsbanken (EIB): and Stefano Capuzzi, Expert pÄ energi Ingenjör, Europeiska investeringsbanken (EIB)

-  Erfarenhet av ELENA - HUSF energy project 2030: Frida Gustafsson, HUSF - HuddingeSamhÀllsfastigheter AB

-  ELENA – praktiskt tillvĂ€gagĂ„ngssĂ€tt och fallstudierELENA-presentation – hur man förbereder ELENA Pre-application inklusive: : Assen Gasharov,  Senior expert pĂ„ energi, Europeiska investeringsbanken (EIB) and Stefano Capuzzi, Expert pĂ„ energi Ingenjör, Europeiska investeringsbanken (EIB)

-  Erfarenhet av ELENA - Riksenergy: Petter Jurdel, Rikshem AB SE

Dagordning

Speakers

No items found.
ELENA Roadshow

Stockholm, Sweden

5 December 2023
ELENA Roadshow Stockholm

The European Investment Bank (EIB) is organising an information session on its ELENA grant facility, which will be held on 5 December 2023 in Stockholm, Sweden.

Venue: EU-kommissionen/European House (Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm)

ELENA provides technical assistance to develop energy efficiency and renewable energy investments in buildings as well as to support sustainable urban transport.

The EIB is organising a series of events to give more information on how ELENA works and how Member States can benefit at all levels—nationally, regionally, locally—from this long running facility. These information sessions will explain how you can apply for an ELENA grant, what kind of investment portfolios are eligible and give concrete examples from ongoing projects.

The events will take place across the EU's 27 Member States.

Meet our experts for practical guidance on preparing a successful ELENA project and connect with other local peers to exchange ideas and form partnerships.

The registration deadline is 30 November 2023.

Please note that the registration process serves as an application to attend the event, and acceptance is subject to availability.

‍

PRESENTATIONS

-  Key speech : Ebba Willerström Ehrning, Fossil Free Sweden SE

-  Discovering ELENA: Assen Gasharov, Senior Energy Expert, European Investment Bank (EIB) and Stefano Capuzzi, Energy expert Engineer, European Investment Bank (EIB)

-  Experience with ELENA - HUSF energy project 2030: Frida Gustafsson, HUSF - Huddinge SamhÀllsfastigheter AB SE

-  ELENA – practical approach and case studies ELENA presentation – how to prepare the ELENA Pre-application : Assen Gasharov, Senior Energy Expert, European Investment Bank (EIB) and Stefano Capuzzi, Energy expert Engineer, European Investment Bank (EIB)

-  Experience with ELENA - Riksenergy: Petter Jurdel, Rikshem AB SE

Agenda

Speakers

No items found.