ELENA Roadshow

Ljubljana, Slovenija

10. oktober 2023
ELENA Roadshow Slovenia

Evropska investicijska banka (EIB) organizira informativno srečanje o svoji donaciji ELENA, ki bo 10. oktobra 2023 v Ljubljani.

PrizoriŔče: Grand Hotel Union Eurostars, White Hall, MikloŔičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenia

ELENA nudi tehnično pomoč za razvoj naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije v stavbah ter za podporo trajnostnemu mestnemu prometu.

EIB organizira vrsto dogodkov, da bi zagotovila več informacij o tem, kako deluje ELENA in kako lahko države članice izkoristijo to dolgoletno storitev na vseh ravneh ā€“ nacionalni, regionalni in lokalni. Na teh informativnih srečanjih vam bo razloženo, kako se lahko prijavite za nepovratna sredstva ELENA, kakÅ”ni naložbeni portfelji so upravičeni, in navedeni konkretni primeri iz projektov v teku.

Dogodki bodo potekali v 27 državah članicah EU.

Spoznajte naŔe strokovnjake za praktične napotke o pripravi uspeŔnega projekta ELENA in se povežite z drugimi lokalnimi kolegi za izmenjavo idej in oblikovanje partnerstev.

Presentations

 1. Assen Gasharov and Ozhan Yilmaz, EIB ELENA Team
 2. Tomislav Tkalec, Energy Directorate, Ministry of the Environment Climate and Energy, Slovenia
 3. Iztok Gornjak, Borzen d.o.o.
 4. Irena Pavliha, Golea
 5. Petra Å eme, City of Ljubljana
 6. Marko Čavar, REGEA, Zagreb
 7. Ida Bibič, M.Sc. City of Kranj
 8. Assen Gasharov and Ozhan Yilmaz, EIB ELENA Team
Program

Speakers

No items found.
ELENA Roadshow

Ljubljana, Slovenia

10 October 2023
ELENA Roadshow Slovenia

The European Investment Bank (EIB) is organising an information session on its ELENA grant facility, which will be held on 10 October 2023 in Ljubljana. Ā 

Venue: Grand Hotel Union Eurostars, White Hall, MikloŔičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenia

ELENA provides technical assistance to develop energy efficiency and renewable energy investments in buildings as well as to support sustainable urban transport.

The EIB is organising a series of events to give more information on how ELENA works and how Member States can benefit at all levelsā€”nationally, regionally, locallyā€”from this long running facility. These information sessions will explain how you can apply for an ELENA grant, what kind of investment portfolios are eligible and give concrete examples from ongoing projects.

The events will take place across the EU's 27 Member States.

Presentations

 1. Assen Gasharov and Ozhan Yilmaz, EIB ELENA Team
 2. Tomislav Tkalec, Energy Directorate, Ministry of the Environment Climate and Energy, Slovenia
 3. Iztok Gornjak, Borzen d.o.o.
 4. Irena Pavliha, Golea
 5. Petra Å eme, City of Ljubljana
 6. Marko Čavar, REGEA, Zagreb
 7. Ida Bibič, M.Sc. City of Kranj
 8. Assen Gasharov and Ozhan Yilmaz, EIB ELENA Team
Agenda

Speakers

No items found.