ELENA Roadshow

Tallinn, Eesti

17. novembril 2023
ELENA Roadshow Estonia

Euroopa Investeerimispank (EIB) korraldab 17. novembril 2023 Tallinnas infoseminari ELENA toetusvahendi kohta.

Koht: Hilton Tallinn Park

ELENA pakub tehnilist abi ehitiste energiatÔhususe ja taastuvenergia investeeringute arendamiseks ning sÀÀstva linnatranspordi toetamiseks.

EIB korraldab infoseminare, et anda rohkem teavet selle kohta, kuidas ELENA toimib ja kuidas liikmesriigid saavad sellest pikaajalisest rahastamisvahendist kasu nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. Infoseminaridel selgitatakse, kuidas saab ELENA toetust taotleda, millised investeerimisportfellid on abikÔlblikud ja tuuakse konkreetseid nÀiteid kÀimasolevatest projektidest.

Infoseminarid toimuvad kÔigis ELi 27 liikmesriigis.

Tulge kohtuma meie ekspertidega, kes jagavad praktilisi juhiseid, kuidas edukalt ELENA-projekti ette valmistada ning saage kontakt teiste kolleegidega, et vahetada ideid ja luua koostöösuhteid.

Registreerimise tÀhtaeg on 17. november 2023. Kohtade arv on piiratud ja osalemine kinnitatakse vaid vabade kohtade olemasolul.

Speaker presentations

Veronika Valk-Siska, Estonian Ministry of Climate

Tanel Oppi, Environmental Investment Centre (KIK)

Andreas Piontek, European Investment Bank (EIB)

Kaspar Alev, Tartu City Government

Hardi Murula, Association of Ida-Viru Local Authorities

Krisztina Severnyak, European Investment Bank (EIB)

Martin Kikas, TREA

Agenda

Speakers

No items found.
ELENA Roadshow

Tallinn, Estonia

17 November 2023
ELENA Roadshow Estonia

The European Investment Bank (EIB) is organising an information session on its ELENA grant facility, which will be held on 17 November 2023 in Tallinn.

Venue: Hilton Tallinn Park

ELENA provides technical assistance to develop energy efficiency and renewable energy investments in buildings as well as to support sustainable urban transport.

The EIB is organising a series of events to give more information on how ELENA works and how Member States can benefit at all levels—nationally, regionally, locally—from this long running facility. These information sessions will explain how you can apply for an ELENA grant, what kind of investment portfolios are eligible and give concrete examples from ongoing projects.

The events will take place across the EU's 27 Member States.

Meet our experts for practical guidance on preparing a successful ELENA project, and connect with other local peers to exchange ideas and form partnerships.

The registration deadline is 17 November 2023. Please note that the registration process serves as an application to attend the event, and acceptance is subject to availability.

Speaker presentations

Veronika Valk-Siska, Estonian Ministry of Climate

Tanel Oppi, Environmental Investment Centre (KIK)

Andreas Piontek, European Investment Bank (EIB)

Kaspar Alev, Tartu City Government

Hardi Murula, Association of Ida-Viru Local Authorities

Krisztina Severnyak, European Investment Bank (EIB)

Martin Kikas, TREA

‍

Agenda

Speakers

No items found.