ELENA Roadshow

Praha, Česká republika

23. listopadu 2023
ELENA Roadshow Czech Republic

Evropská investiční banka(EIB) pořádá informační setkání ke svému grantovém programu ELENA, které se bude konat v Praze dne 23. listopadu 2023.

Místo konání: Hotel Radisson Blu

ELENA poskytuje technickou pomoc pro rozvoj investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v budovách a podporuje udržitelnou městskou dopravu.

EIB pořádá sérii akcí s cílem poskytnout více informací o tom, jak program ELENA funguje a jak ho mohou členské státy na všech úrovních - národní, regionální i místní využívat. Během těchto akcí budete mít možnost zjistit, jak o grant ELENA zažádat, jaká investiční portfolia jsou pro to způsobilá a seznámit se s konkrétními příklady probíhajících projektů.

Akce se budou konat ve všech 27 členských státech EU.

Setkejte se s - našimi odborníky, kteří vám poskytnou praktické rady pro přípravu úspěšného projektu ELENA, vyměňte si nápady nebo vytvořte partnerství s vašimi dalšími lokálními kolegy.

Uzávěrka registrace je 16. listopadu 2023. Dovolujeme si upozornit, že registrační proces slouží jako přihláška k účasti na akci a její přijetí závisí na dostupné kapacitě míst.

Speaker presentations
 • Milan Kyselák, Department of Structural Funds, Ministry of Industry and Trade
 • Ivo Marcin, Director of the Strategy Department of the Fund and International Cooperation, The State Environmental Fund of the Czech Republic
 • Andreas Piontek, Senior Energy Expert, European Investment Bank (EIB)
 • Čestmír Hrdinka, Dep. Director, National Development Bank of the Czech Republic
 • Lucie Linkova, project and financial manager
 • Mathieu Hallot, Senior Energy Expert, European Investment Bank (EIB)
 • Miloslav Franek, Project Manager, PSOE
Agenda

Speakers

No items found.
ELENA Roadshow

Prague, Czech Republic

23 November 2023
ELENA Roadshow Czech Republic

The European InvestmentBank (EIB) is organising an information session on its ELENA grant facility,which will be held on 23 November2023 in Prague.

Venue: Radisson Blu Hotel

ELENA provides technical assistance to develop energy efficiency andrenewable energy investments in buildings as well as to support sustainableurban transport.

The EIB is organising aseries of events to give more information on how ELENA works and how MemberStates can benefit at all levels—nationally, regionally, locally—from this longrunning facility. These information sessions will explain how you can apply foran ELENA grant, what kind of investment portfolios are eligible and giveconcrete examples from ongoing projects.

The events will takeplace across the EU's 27 Member States.

Meet our experts forpractical guidance on preparing a successful ELENA project, and connect withother local peers to exchange ideas and form partnerships.

The registration deadline is 16 November 2023. Pleasenote that the registration process serves as an application to attend theevent, and acceptance is subject to availability.

Speaker presentations
 • Milan Kyselák, Department of Structural Funds, Ministry of Industry and Trade
 • Ivo Marcin, Director of the Strategy Department of the Fund and International Cooperation, The State Environmental Fund of the Czech Republic
 • Andreas Piontek, Senior Energy Expert, European Investment Bank (EIB)
 • Čestmír Hrdinka, Dep. Director, National Development Bank of the Czech Republic
 • Lucie Linkova, project and financial manager
 • Mathieu Hallot, Senior Energy Expert, European Investment Bank (EIB)
 • Miloslav Franek, Project Manager, PSOE
Agenda

Speakers

No items found.