ELENA Info Day

София, България

4 юли 2023
ELENA Roadshow Bulgaria

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) организира информационна сесия по механизма за безвъзмездна помощ ELENA, която ще се проведе на 4 юли 2023 г. в София.

Място: Hyatt Regency София, пл. Васил Левски 1, 1504 София

ELENA (European Local ENergy Assistance) предоставя техническа помощ за подготовка на проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия в сгради и градски транспорт.

ЕИБ организира поредица от информационни сесии за да предостави повече информация относно начина, по който функционира ELENA и как страните – членки на ЕС биха могли да се възползват на всички нива – национално, регионално, местно, от тази дългосрочна програма за техническа помощ. Тези информационни сесии предлагат възможност да разберете как може да кандидатствате за безвъзмездна помощ от ELENA, какви са допустимите типове инвестиционни проекти и да се запознаете с реални примери от текущи проекти.

Информационни сесии ще бъдат организирани във всяка от 27-те страни – членки на ЕС.

Елате да се срещнете с нашите експерти за практически съвети как да подготвите успешно проектно предложение за подкрепа от ELENA и да се свържете с местни колеги за да обмените идеи и изградите партньорства.

Крайният срок за регистрация е 27 юни 2023 г., така че любезно се уверете, че сте се регистрирали преди крайния срок, за да запазите своето място. Моля, обърнете внимание, че процесът на регистрация служи като заявка за участие в събитието и приемането зависи от наличността на свободни места.

Регистрацията вече е затворена

Програма

Speakers

No items found.
ELENA Info Day

Sofia, Bulgaria

4 July 2023
ELENA Roadshow Bulgaria

The European Investment Bank (EIB) is organising an information session on its ELENA grant facility, which will be held on 4 July 2023 in Sofia.

Venue: Hyatt Regency Sofia, Vasil Levski Blvd Square, 1504 Sofia Center, Sofia

ELENA (European Local ENergy Assistance) provides technical assistance to develop energy efficiency and renewable energy investments in buildings as well as to support sustainable urban transport.

The EIB is organising a series of events to give more information on how ELENA works and how Member States can benefit at all levels—nationally, regionally, locally—from this long running facility. These information sessions will explain how you can apply for an ELENA grant, what kind of investment portfolios are eligible and give concrete examples from ongoing projects.

The events will take place across the EU's 27 Member States.

Meet our experts for practical guidance on preparing a successful ELENA project, and connect with other local peers to exchange ideas and form partnerships.

The registration deadline is 27 June 2023. Please note that the registration process serves as an application to attend the event, and acceptance is subject to availability.

Registration is now closed

Agenda

Speakers

No items found.